Assemblin AS – Wennevolds Elektro AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Elektroinstallasjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.08.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Assemblin AS (org.nr. 965808752) kjøper 100% av aksjene i Wennevolds Elektro AS (org.nr. 980520684)