Asset Buyout Partners AS – Nordic IP Top Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendomsforvaltning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.03.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Asset Buyout Partners AS (org.nr. 915 672 795) erverver enekontroll i Nordic IP Top Holding AS (org.nr. 916 584 245)