Aston Holding AS – Netpower AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for kommunikasjonsløsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Aston Holding AS (org.nr. 975 941 043), kjøp av 97,73 prosent av aksjene i Netpower AS (org.nr. 981 603 729).Meldt til Konkurransetilsynet