Åstvedt AS – Designtrykkeriet AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: trykkerimarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Åstvedt AS (org.nr. 918 408 703), oppkjøp av Designtrykkeriet AS (org.nr. 911 260 840).Meldt til Konkurransetilsynet