AT Skog SA – Hasås AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Trevareindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.04.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

AT Skog SA (org.nr. 989 086 642) erverver enekontroll over Hasås AS (org.nr. 934 995 953)