AT Skog SA – SB Skog SA – Viken Skog SA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Tømmermarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.11.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

AT Skog SA (org.nr. 989086642) erverver 34% av aksjene i SB Skog SA (org.nr. 988983772) fra selger Viken Skog SA (org.nr. 876685582)