AT Skog SA – Vestskog SA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Tømmermarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.02.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

AT Skog SA (org.nr. 989 086 642) fusjonerer med Vestskog SA (org.nr 989 140 159) til ett samvirkeforetak