AT Skog SA – Vestskog SA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Tømmermarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.02.2019

Status ikon Status: Under behandling

AT Skog SA (org.nr. 989 086 642) fusjonerer med Vestskog SA (org.nr 989 140 159) til ett samvirkeforetak