Atea AS – Dropzone ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av IT-produkter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.05.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Atea AS (org. nr. 976239997) erverver 100 % av aksjene i Dropzone ASA (org. nr. 981046846)