Atea AS – FotoPhono AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg, service og installasjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.09.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Atea AS (org. nr. 976239997) erverver 100 % av aksjene i FotoPhono AS (org. nr. 911800837)