Atea AS – Imento Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produkter og tjenester innen IT-bransjen

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.11.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Atea AS (org. nr. 976239997) kjøper 100 % av aksjene i Imento Norge AS (org. nr. 991453288)