Atea AS – Impact Europe Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Videokonferanseløsninger og audiovisuelle teknologier

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.04.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Atea AS (org.nr. 976239997), oppkjøp av Impact Europe Norge AS (org.nr. 987902191)