Atea AS – IT Partner Finnmark AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Datautstyr og supporttjenseter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.05.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Atea AS (org. nr. 976239997) erverver 100 % av aksjene i IT Partner Finnmark AS (org. nr. 984266146)