Atea AS – Umoe IKT AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Tekniske løsninger innen tele, data og visuell kommunikasjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.11.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Atea AS (org. nr. 976239997) erverver 100 % av aksjene i Umoe IKT AS (org. nr. 887582602)