Atea Norge AS – WM Data AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: server storage-markedet"""""""

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.03.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Atea Norge AS (org.nr. 983 495 192), kjøp av server storage-virksomheten i WM Data AS (org.nr. 919 562 390).Meldt til Konkurransetilsynet»»»»»»»