Atex Group Ltd. – Fusio AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for software til mediebransjen

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Atex Group Ltd. (org.nr. 5334983, UK), oppkjøp av Fusio AB (svensk org.nr. 556269-1518).Meldt til Konkurransetilsynet