Athomstart Invest 841 AS (under name change to Tango Bidco AS) – Techouse AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Ingeniørtjenester, offshore engineering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.07.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Athomstart Invest 841 AS (under name change to Tango Bidco AS) (org.nr. 931003240) erverver 100% av aksjene i Techouse AS (org.nr. 984207565)