Athomstart Invest AS – Norstat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Markedsundersøkelser

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.10.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Athomstart Invest AS (org.nr. 923 101 306) erverver 100 av aksjene i Norstat AS (org.nr.  992 058 323)