AT&T Inc – BellSouth Corporation

Berørte markeder ikon Berørte markeder: telekommunikasjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

AT&T Inc, kjøp av samtlige aksjer i BellSouth Corporation.Meldt til Konkurransetilsynet