Augusta Arnesen AS – Carl Heftye Engros AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: frukt- og grøntmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.07.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Augusta Arnesen AS (org.nr. 936 966 802), kjøp av 70 prosent av aksjene i Carl Heftye Engros AS (org.nr. 937 392 419), med datterselskapet Carl Heftye Engros Trondheim AS (org.nr. 981 363 027).Meldt til Konkurransetilsynet