Augustus AS – Grand Hotel Terminus AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for hotell- og overnattingstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Augustus AS (org.nr. 948 739 909), oppkjøp av Grand Hotel Terminus AS (org.nr. 912 046 818).Meldt til Konkurransetilsynet