Auto Huset AS – Iglebæk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: bilsalg og verkstedtjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Auto Huset AS (org.nr. 982 933 277), oppkjøp av Iglebæk AS (org.nr. 912 946 754).Meldt til Konkurransetilsynet