Autoinvest AS – Otta Auto AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av bilverkstedstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.08.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Autoinvest AS (org.nr. 952 073 559), oppkjøp av Otta Auto AS (org.nr. 977 021 162).Meldt til Konkurransetilsynet