Automobil AS – Ljosland Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: bilmarkedet og eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Automobil AS (org.nr. 943 416 893), oppkjøp av Ljosland Eiendom AS (org.nr. 913 965 612).Meldt til Konkurransetilsynet