Automobil AS – Skogveien Auto AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bilhandel og drift av bilverksted

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.03.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Automobil AS (org. nr. 943416893) erverver samtlige aksjer i Skogveien Auto AS (org. nr. 915981674)