Autotank Holding AB – Malte Fuel Tech AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: service, vedlikehold og salg av reservedeler til drivstoffteknisk utstyr, og salg av drivstoffteknisk utstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.01.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Autotank Holding AS (svensk foretaksnr. 556477-6366), kjøp av samtlige aksjer i Malte Fuel Tech AS (org.nr. 964 350 477).Meldt til Konkurransetilsynet