Autronica Fire and Security AS – Simtronics ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Brann- og gassikkerhetssystemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.05.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Autronica Fire and Security AS (org. nr. 979975503) erverver alle utestående aksjer i Simtronics ASA (org. nr. 990212686)