AVA Invest AS – Sektor PP-senteret Eiendom AS mfl.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: utleie av næringseiendommer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

AVA Invest AS (org.nr. 957 036 457), kjøp av 50 prosent av aksjene i Sektor PP-senteret Eiendom AS (org.nr. 883 518 632) fra Sektor Eiendomsutvikling AS (org.nr. 877 563 472). Sektor PP-senteret Eiendom AS kjøper selskapene Sektor Stoa Eiendom AS (org.nr. 979 677 316) og Sektor Tønsberg Torv Eiendom AS (org.nr. 979 492 537).Meldt til Konkurransetilsynet