Aven AS – Hedalm Treprodukter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: produksjon av trepaller og annen treemballasje

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Aven AS (org.nr. 916 494 777), oppkjøp av Hedalm Treprodukter AS (org.nr. 918 723 110).Meldt til Konkurransetilsynet