AVEVA AS – ADB Systemer AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Programvareløsning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.06.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

AVEVA AS (org. nr. 978611494) erverver visse aktiva fra ADB Systemer AS (org. nr. 950789298)