Awilhelmsen Capital Holdings AS – DIPS Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Elektroniske løsninger for sykehus og helseforetak

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.04.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Awilhelmsen Capital Holding AS (org.nr. 815896882) kjøper 65% av aksjene i DIPS Holding AS (org.nr. 818297432) og erverver derved enekontroll i DIPS