AX IT Holding III ApS – EDB Gruppen Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bransjetilpassede IT-løsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.07.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

AX IT Holding III ApS (org. nr. 35381139, Danmark) kjøper aksjer i EDB Gruppen Holding AS (org. nr. 31598850, Danmark)