AxCom AB – One Two Com AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Telekomprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.04.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

AxCom AB (svensk org.nr. 551687-6508), oppkjøp av One Two Com AS (org.nr. 982169100)