Axess Logistics AS – Auto Transport Service AS Konkursbo

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Billogistikktjenester til bilimportører og forhandlere

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.10.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Axess Logistics AS (org.nr. 917 722 773) erverver Auto Transport Service AS Konkursbo (org.nr 929 043 944)