AxIndustries AB – Jens S. Transmissioner AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for remdrifter, kjededrifter og koblinger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

AxIndustries AB (svensk org.nr. 556031-9633), kjøp av samtlige aksjer i Jens S. Transmissioner AB (svensk org.nr. 556043-7005).Meldt til Konkurransetilsynet