Azets Norway Holding AS – Karabingruppen AS / Karabin Impello AS / Karabin Valent AS / Karabin AS / Karabin Sans AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.03.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Azets Norway Holding AS (org.nr. 917 801 975) erverver 88,75 % av aksjene i Karabingruppen AS (org.nr. 892 520 682), samt 100 % av aksjene i Karabin Impello AS (org.nr. 987 957 697), Karabin Valent AS (org.nr. 924 615 478), Karabin AS (org.nr. 987 309 695) og Karabin Sans AS (org.nr. 923 351 493)