B.A. Systad AS – ICA Detalj AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: dagligvare- og detaljhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

B.A. Systad AS (org.nr. 987 337 613) overtar varebeholdningen og driften av en filial i ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794).Meldt til Konkurransetilsynet