Backe Bergen AS – Betonmast Bergen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Byggvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.06.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Backe Bergen AS (org.nr. 995 144 425) erverver 100 % av aksjene i Betonmast Bergen AS (org.nr. 992 951 532)