Backe Entreprenør AS – Kruse Smith Entreprenør AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Byggvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.12.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Backe Entreprenør AS (org.nr. 995422964) erverver 100 % av aksjene i Kruse Smith Entreprenør AS (org.nr. 916050445)