Backe Entreprenør AS – Lønnheim Entreprenør AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Entreprenørvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.06.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Backe Entreprenør AS (org.nr. 995442964) erverver 90,1% av aksjene i Lønnheim Entreprenør AS (org.nr. 948644789)