Backe Entreprenør Holding AS – Aasen Bygg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Entreprenørvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.12.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Backe Entreprenør Holding AS (org.nr. 955422964) erverver enekontroll i Aasen Bygg AS (org.nr. 952228609)