BakeAcquiCO AB – Nordic Bake-Off AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for bakevarer og frosne bakevarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

BakeAcquiCO AB (svensk org.nr. 556695-9457), oppkjøp av Nordic Bake-Off AB (svensk org.nr. 556675-2860).Meldt til Konkurransetilsynet