Baker Hughes Incorporated – BJ Services Company

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Oljeindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.11.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Baker Hughes Incorporated (org. nr. 76-0207995, Houston Texas) fusjonerer med BJ Services Company (org. nr. 63-00844140, Houston Texas)