Baker Hughes Nederland Holdings B.V – Altus Intervention Group AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Brønnintervensjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.05.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Baker Hughes Nederland Holdings B.V (orgnr. 24164588 Nederland) erverver enekontroll over Altus Intervention Group AS (org.nr. 912 489 078)