Bakers AS – Martin Nordby AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av bakervarer til dagligvarebutikker og storhusholdninger (pluss noe til servicehandelen) og direkte fra egne bakeriutsalg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bakers AS (org.nr. 914 183 332), kjøp av samtlige aksjer i Martin Nordby AS (org.nr. 914 691 885).Meldt til Konkurransetilsynet