Bakers AS – Molde Bakeri AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bakervarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.03.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bakers AS (org. nr. 914183332) erverver de resterende 60 % av aksjene i Molde Bakeri AS (org. nr. 874474762) og blir dermed eier av 100 % av aksjene