Bakst Holding AS – Bakehuset Nord-Norge Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bakeri, bakevarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.09.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Bakst Holding AS (org.nr. 994 587 951) erverver enekontroll  i Bakehuset Nord-Norge Holding AS (org.nr. 996 223 604)