Bama Blomster Holding AS – Sørblomst AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Blomsterengros

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.07.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Bama Blomster Holding AS (org. nr. 981384016) erverver 66 % av aksjene i Sørblomst AS (org. nr. 943981604)