Bama Gruppen AS – Augusta Arnesen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av frukt og grønt

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bama Gruppen AS (org.nr. 914 224 314), oppkjøp av aksjer i Augusta Arnesen AS (org.nr. 936 966 802).Meldt til Konkurransetilsynet