Bama Gruppen AS – Karsten Skovly AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: grossistsalg av frukt, grønt, blomster og poteter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bama Gruppen AS (org.nr. 914 224 314), kjøp av 16,45 prosent av aksjene i Karsten Skovly AS (org.nr. 920 978 177). Eierandelen blir 50,32 prosent.Meldt til Konkurransetilsynet