Bama Gruppen AS – Karsten Skovly Østfold AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for pakking av poteter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.03.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bama Gruppen AS (org.nr. 914 224 314), oppkjøp av Karsten Skovly Østfold AS (org.nr. 963 981 317).Meldt til Konkurransetilsynet